123lezingen.nl houdt geregeld lezingen over diverse spirituele onderwerpen op verschillende locaties in Noord-Holland. De lezingen gaan uit van Evangelie Gemeente Holland.
Informatie over de lezingen vindt u hier: www.123lezingen.nl

Onderwerpen uit het verleden vindt u hier.

Evangelie Gemeente Holland