Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op dinsdag 27 februari 2018 om 20:15 in de Mare Nostrum aan de Arubastraat 2 in Alkmaar.

Het onderwerp van deze thema avond: "Wat geloof jij?" 130218watgeloofjij

De meeste mensen geloven wel iets. Maar wat houdt dat geloof in en waarop is het gebaseerd? Het christendom neemt de Bijbel als basis en toetssteen van het geloof. Toch kunnen we regelmatig lezen dat Jezus sprak met mensen, die de schriften wel kenden, maar niet alles geloofden wat er beschreven staat. Waarom is dat en wat gelooft u?
Op deze en andere vragen zal uitgebreid ingegaan worden.

De toegang is gratis, koffie en thee worden u aangeboden door de Evangelie Gemeente Alkmaar.

Wij hopen u 27 februari 2018 te mogen ontmoeten tijdens deze thema avond.

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

perberichtenAlkmaar

Cursus: "Bijbel Basics" in Schagen

Met vier bijeenkomsten in Schagen willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Zondag 18 oktober 2020 De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 

Zondag 25 oktober 2020  De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Zondag 1 november 2020  Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Zondag 8 november 2020 Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd : Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM SCHAGEN

van 20:15 uur tot 21:30 uur

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Evangelie Gemeente Holland

 

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland