Maandelijks wordt door één van de Evangelie Gemeenten Holland een thema-avond gehouden. De eerstvolgende is op vrijdag 11 mei 2018 om 20:15 uur in Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM ZAANDAM 110518LEIDERSCHAPAANEEN

Het onderwerp van deze thema avond: "LEIDERSCHAP"

Leiderschap is een actueel onderwerp in de politiek, het bedrijfsleven maar ook in de kerken. Steeds meer worden er cursussen en seminars gegeven om kerkleiders te trainen in goed en inspirerend leiderschap. Wat is goed leiderschap eigenlijk, wat zegt de bijbel daar over en kunnen we misschien nog wat leren van de vaardigheden en ervaringen uit het bedrijfsleven? Op deze en nog andere vragen zal uitgebreid ingegaan worden.

De toegang is gratis, koffie en thee worden u aangeboden door de Evangelie Gemeente Zaandam.

U kunt hier het geluidsbestand van deze thema-avond downloaden

persberichtenZaandam

Cursus: "Bijbel Basics" in Schagen

Met vier bijeenkomsten in Schagen willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Zondag 18 oktober 2020 De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 

Zondag 25 oktober 2020  De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Zondag 1 november 2020  Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Zondag 8 november 2020 Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd : Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM SCHAGEN

van 20:15 uur tot 21:30 uur

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Evangelie Gemeente Holland

 

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland