Cursus: Bijbel "Hier en Nu"

De Evangelie Gemeente Holland in Alkmaar is bezig met een Bijbelcursus van 4 avonden met als titel: De Bijbel: Hier en nu!

Met deze vier bijeenkomsten willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. 081018PosterCursusBijbelHierNuAlkmaarCursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:"

1. Is de Bijbel nog actueel? De meeste teksten uit de Bijbel zijn 1000-en jaren oud en geschreven in een andere tijd. Bijzonder genoeg is de Bijbel nog steeds actueel en toepasbaar op ons leven hier en nu…, misschien wel meer dan ooit.

2. De satan en het kwaad? De Bijbel spreekt van een tegenstander van God, de satan. Hij is het begin van het kwaad en de vader van de leugen. Wat is zijn invloed nu nog op deze wereld? Is het belangrijk om daar meer van te weten?

3. De kerk en de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt veelvuldig besproken in het nieuwe testament van de Bijbel. Maar bestaat hij nog steeds? En de kerk? Eeuwen lang is de invloed van “de kerk” groot geweest, maar is er nog wel een rol voor haar weggelegd?

4. Hier en nu! Wat betekent God, de Bijbel en Gods plan vandaag de dag voor ons persoonlijk. Als de Bijbel waarheid is, waar zouden wij dan mee bezig moeten zijn en welke boodschap geeft de Bijbel aan ons … hier en nu!

Deze cursus zal gehouden worden in Heiloo, Schagen en Zaandam op onderstaande dagen.

   • Alkmaar: donderdag: 8 november, 22 november, 6 december, 20 december 2018. De bijeenkomsten duren van 20:00 tot 21.15. Locatie: Wijkcentrum De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 1816LG Alkmaar.
   • Zaandam: Data volgen nog. Tijd van 20:00 - 21:15. Locatie: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam.
   • Schagen: Data volgen nog. De bijeenkomsten duren van 20:00 - 21:15. Locatie: Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen.
   • Heiloo: Data volgen nog. De bijeenkomsten duren van 20:00 - 21:15. Locatie Het Veld 1, 1852 GG Heiloo.

Om een goede inschatting te maken van het aantal deelnemers, verzoeken wij u om zich via dit invulformulier aan te melden.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Alvast bedankt en hopelijk tot ziens!

 

 

perberichtenAlkmaar

Cursus: "Geloven in een moderne tijd"

 

Tijdens deze cursus staat de volgende vraag centraal: "heeft het (christelijke) geloof nog wel plaats in deze moderne tijd waarin wetenschap en de menselijke maat centraal staan?
De volgende onderwerpen en/of vragen maken onderdeel uit van de cursus:080919cursusZaandam

 1. Waar is de God in een wereld vol ellende?
 2. Is er een rechtvaardige, goede en almachtige God?
 3. Heeft God een plan te midden van deze ellende?
 4. Het geloof is achterhaald en middeleeuws.
 5. We hebben God niet nodig.
 6. Gaan wetenschap en geloof hand in hand?
 7. Humanisme versus de Bijbel

Deelname en consumpties zijn gratis en worden je aangeboden door de Evangelie Gemeente Holland. De cursus zal op verschillende locaties gehouden worden.

In Zaandam zal de cursus starten op 11 oktober 2019 in het wijkcentrum Dirk Prins (A.G. Verbeekstraat 35). De cursus bestaat uit 4 avonden (11-09, 25-09, 8-10 en 22-10) en starten om 20:00.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Evangelie Gemeente Holland