Cursus: Bijbel "Hier en Nu"

De Evangelie Gemeente Holland in Alkmaar is bezig met een Bijbelcursus van 4 avonden met als titel: De Bijbel: Hier en nu!

Met deze vier bijeenkomsten willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. 081018PosterCursusBijbelHierNuAlkmaarCursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:"

1. Is de Bijbel nog actueel? De meeste teksten uit de Bijbel zijn 1000-en jaren oud en geschreven in een andere tijd. Bijzonder genoeg is de Bijbel nog steeds actueel en toepasbaar op ons leven hier en nu…, misschien wel meer dan ooit.

2. De satan en het kwaad? De Bijbel spreekt van een tegenstander van God, de satan. Hij is het begin van het kwaad en de vader van de leugen. Wat is zijn invloed nu nog op deze wereld? Is het belangrijk om daar meer van te weten?

3. De kerk en de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt veelvuldig besproken in het nieuwe testament van de Bijbel. Maar bestaat hij nog steeds? En de kerk? Eeuwen lang is de invloed van “de kerk” groot geweest, maar is er nog wel een rol voor haar weggelegd?

4. Hier en nu! Wat betekent God, de Bijbel en Gods plan vandaag de dag voor ons persoonlijk. Als de Bijbel waarheid is, waar zouden wij dan mee bezig moeten zijn en welke boodschap geeft de Bijbel aan ons … hier en nu!

Deze cursus zal gehouden worden in Heiloo, Schagen en Zaandam op onderstaande dagen.

   • Alkmaar: donderdag: 8 november, 22 november, 6 december, 20 december 2018. De bijeenkomsten duren van 20:00 tot 21.15. Locatie: Wijkcentrum De Alkenhorst, Schelfhoutlaan 4, 1816LG Alkmaar.
   • Zaandam: Data volgen nog. Tijd van 20:00 - 21:15. Locatie: Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam.
   • Schagen: Data volgen nog. De bijeenkomsten duren van 20:00 - 21:15. Locatie: Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM Schagen.
   • Heiloo: Data volgen nog. De bijeenkomsten duren van 20:00 - 21:15. Locatie Het Veld 1, 1852 GG Heiloo.

Om een goede inschatting te maken van het aantal deelnemers, verzoeken wij u om zich via dit invulformulier aan te melden.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Alvast bedankt en hopelijk tot ziens!

 

 

perberichtenAlkmaar

Cursus: "Bijbel Basics" in Schagen

Met vier bijeenkomsten in Schagen willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Zondag 18 oktober 2020 De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 

Zondag 25 oktober 2020  De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Zondag 1 november 2020  Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Zondag 8 november 2020 Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd : Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM SCHAGEN

van 20:15 uur tot 21:30 uur

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Evangelie Gemeente Holland

 

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland