Cursus: "Bijbel Basics"

Met deze vier bijeenkomsten willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

1. De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.
2. De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?
3. Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?
4. Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Deze cursus zal gehouden worden in Alkmaar, Heiloo, Schagen en Zaandam.


Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Bijbelopen

Cursus: "geloven in een moderne tijd" in Schagen 171020curusSchagen

In de afgelopen decennia is het aantal christenen in Nederland sterk afgenomen. Dit komt mede door de opmars van de evolutietheorie en het humanistische gedachtegoed waarbij de mens centraal staat. Is het (christelijke) geloof nog wel van deze tijd of is inmiddels het achterhaald? Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Zondag 13 december 2020, Zondag 20 december 2020, Zondag 3 januari 2021, Zondag 10 januari 2021

Vanwege de lockdown zijn de cursusavonden opnieuw verplaatst tot in ieder geval medio april 2021.
Uiteraard hopen wij jullie allen weer te mogen verwelkomen tegen die tijd.

Om invulling te geven aan deze cursus worden de volgende vragen en onderwerpen behandeld:

1. Waar is God in alle ellende?
2. Een rechtvaardig en goede God?
3. Waarom openbaart God zich niet?
4. De wetenschap en het geloof
5. Kosmologische evolutietheorie
6. Biologische evolutietheorie
7. De menselijke maat (Humanisme)
8. Het plan van God
9. Waarom is God nog niet teruggekomen?

Deelname en consumpties zijn gratis en worden je aangeboden door de Evangelie Gemeente Holland.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Locatie en tijd : Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1, 1741 XM SCHAGEN

van 20:15 uur tot 21:30 uur

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

 


 

Cursus: "De geestelijke realiteit"  in Zaandam

De Bijbel vertelt uitgebreid over een geestelijke wereld, die niet zichtbaar is met menselijke ogen, maar een enorme invloed heeft op de mens en op deze wereld. Deze nieuwe Bijbelstudie reeks gaat over de geestelijke realiteit en de geestelijke strijd die in de Bijbel beschreven wordt. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we uitgebreid stilstaan bij:

1. Wat weten we van de geestelijke wereld? 
2. Wie zijn de bewoners van deze wereld?
3. Welk effect heeft het op de wereld?
4. Welk effect heeft het op mij?
5. De geestelijke strijd in gevoel en gedachten
6. Demonie en bevrijding
7. De strijd tegen de machten der duisternis

Deze cursus zal gehouden worden in Schagen, Alkmaar en Zaandam.
Deelname is gratis en koffie of thee worden je aangeboden door de Evangelie Gemeente Holland.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.


De cursusdata in Zaandam zijn ivm de lockdown (onder voorbehoud) verplaatst naar medio april 2021.

 

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

 


 

Evangelie Gemeente Holland

 

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland