Cursus: "Geloven in een moderne tijd"

In de afgelopen decennia is het aantal christenen in Nederland sterk afgenomen. Dit komt mede door de opmars van de evolutietheorie en het humanistische gedachtegoed waarbij de mens centraal staat. Is het (christelijke) geloof nog wel van deze tijd of is inmiddels het achterhaald?

Om invulling te geven aan deze cursus worden de volgende vragen en onderwerpen behandeld:

1. Waar is God in alle ellende?
2. Een rechtvaardig en goede God?
3. Waarom openbaart God zich niet?
4. De wetenschap en het geloof
5. Kosmologische evolutietheorie
6. Biologische evolutietheorie
7. De menselijke maat (Humanisme)
8. Het plan van God
9. Waarom is God nog niet teruggekomen?

Deelname en consumpties zijn gratis en worden je aangeboden door de Evangelie Gemeente Holland. De cursus zal op verschillende locaties gehouden worden.

De curus staat in Schagen gepland voor Zondag 13 december 2020, Zondag 20 december 2020, Zondag 3 januari 2021, Zondag 10 januari 2021.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Evangelie Gemeente Holland

 

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland