Elke zondag houden wij onze eredienst. Deze diensten bestaan uit zang, aanbidding en een prediking. Uiteraard is er na de dienst de gelegenheid om gezamenlijk na te praten en koffie of thee te drinken. Eén keer per maand houden wij gezamenlijk het avondmaal om het offer van onze Heer te gedenken. Wij hopen u daar een keer te mogen ontmoeten.

De dienst start om 10:00 uur* en wordt gehouden in

Muziek & Dansschool
Het Veld 1
1852 GG Heiloo

*uitgezonderd onderstaande data:
Zondag 7 april 2019, 12 mei 2019, 25 mei 2019, 16 juni 2019, 23 juni 2019, 30 juni 2019, 22 september 2019, 13 oktober 2019, 10 november 2019 en 15 december 2019.
Dan is er een avonddienst om 19:00 uur.

Voor de kinderen en de tieners is een aparte samenkomst.

 

Evangelie Gemeente Holland