Elke zondag houden wij onze eredienst. Deze diensten bestaan uit zang, aanbidding en een prediking. Uiteraard is er na de dienst de gelegenheid om gezamenlijk na te praten en koffie of thee te drinken. Eén keer per maand houden wij gezamenlijk het avondmaal om het offer van onze Heer te gedenken. Wij hopen u daar een keer te mogen ontmoeten.

De dienst start om 10:00 uur* en wordt gehouden in

Muziek & Dansschool
Het Veld 1
1852 GG Heiloo

*uitgezonderd onderstaande data:
Zondag 16 december 2018 en
13 januari 2019, 10 februari 2019, 7 april 2019, 12 mei 2019.
Dan is er een avonddienst om 19:00 uur.

Voor de kinderen en de tieners is een aparte samenkomst.

25 december 2018 om 10:00 uur gezamenlijke Kerstdienst in Heiloo
Locatie:
Muziek & Dansschool
Het Veld 1
1852 GG Heiloo

 

© 2018 Evangelie Gemeente Holland