Per 1-1-2019 is er géén ANBI-status meer!

 

ANBI gegevens:

[1]
Evangelie Gemeente Holland Zaandam. Ook wel te noemen EGH Zaandam.

[2]
RSIN/fiscaalnummer 8574.19.262. KvK 68380216.

[3]
Correspondentieadres: Kapzaag 122 1507HS Zaandam.
Bezoekadres A.G. Verbeekstraat 35 1501RM Zaandam.
Telefoon mobiel: 06 14121138.
Internet: https://egholland.nl/

[4] In dit pdf-bestand pdfdownload treft u de volgende gegevens aan:
• De officiële naam en publiek bekende naam: Evangelie Gemeente Holland te Zaandam; EGH Zaandam
• KVK en/of RSIN-nummer.
• Post- en bezoekadres en het e-mailadres van de EGH Zaandam.
• Doelstelling.
• De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
• De Evangelie Gemeente Holland te Zaandam is een kerkgenootschap; haar kerkleiders worden conform de wet niet vermeld bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit een voorganger en eventuele oudsten.
• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling.

Vanaf uiterlijk 30 juni 2018 zullen een (verkorte) staat van baten en lasten over 2017 en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting worden gepubliceerd.

Evangelie Gemeente Holland