Per 1-1-2019 is er géén ANBI-status meer!

 

ANBI gegevens:

[1]
Evangelie Gemeente Holland Zaandam. Ook wel te noemen EGH Zaandam.

[2]
RSIN/fiscaalnummer 8574.19.262. KvK 68380216.

[3]
Correspondentieadres: Kapzaag 122 1507HS Zaandam.
Bezoekadres A.G. Verbeekstraat 35 1501RM Zaandam.
Telefoon mobiel: 06 14121138.
Internet: https://egholland.nl/

[4] In dit pdf-bestand pdfdownload treft u de volgende gegevens aan:
• De officiële naam en publiek bekende naam: Evangelie Gemeente Holland te Zaandam; EGH Zaandam
• KVK en/of RSIN-nummer.
• Post- en bezoekadres en het e-mailadres van de EGH Zaandam.
• Doelstelling.
• De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
• De Evangelie Gemeente Holland te Zaandam is een kerkgenootschap; haar kerkleiders worden conform de wet niet vermeld bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit een voorganger en eventuele oudsten.
• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling.

Vanaf uiterlijk 30 juni 2018 zullen een (verkorte) staat van baten en lasten over 2017 en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting worden gepubliceerd.

Cursus Bijbel: "De geestelijke realiteit" in Alkmaar

De Bijbel vertelt uitgebreid over een geestelijke wereld, die niet zichtbaar is met menselijke ogen, maar een enorme invloed heeft op de mens en op deze wereld. Deze nieuwe Bijbelstudie reeks gaat over de geestelijke realiteit en de geestelijke strijd die in de Bijbel beschreven wordt. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we uitgebreid stilstaan bij:

1. Wat weten we van de geestelijke wereld? 
2. Wie zijn de bewoners van deze wereld?
3. Welk effect heeft het op de wereld?
4. Welk effect heeft het op mij?
5. De geestelijke strijd in gevoel en gedachten
6. Demonie en bevrijding
7. De strijd tegen de machten der duisternis

In Alkmaar zal de cursus starten op 19 november 2019 in het wijkcentrum “De Alkenhorst” (Schelfhoutlaan 4).
De cursus bestaat uit 3 avonden (19-11, 10-12 en 17-12) en beginnen om 20:00 uur.

Deelname is gratis en koffie of thee worden je aangeboden door de Evangelie Gemeente Holland.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus. Als er nog geen cursus gepland staat op uw locatie, kunt u zich wel aanmelden. Dan ontvangt u direct bericht wanneer de cursus gepland staat.

Als u meer informatie wilt, kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Evangelie Gemeente Holland

 

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland