ANBI gegevens:

[1]
Evangelie Gemeente Holland Zaandam. Ook wel te noemen EGH Zaandam.

[2]
RSIN/fiscaalnummer 8574.19.262. KvK 68380216.

[3]
Correspondentieadres: Kapzaag 122 1507HS Zaandam.
Bezoekadres A.G. Verbeekstraat 35 1501RM Zaandam.
Telefoon mobiel: 06 14121138.
Internet: https://egholland.nl/

[4] In dit pdf-bestand pdfdownload treft u de volgende gegevens aan:
• De officiële naam en publiek bekende naam: Evangelie Gemeente Holland te Zaandam; EGH Zaandam
• KVK en/of RSIN-nummer.
• Post- en bezoekadres en het e-mailadres van de EGH Zaandam.
• Doelstelling.
• De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
• De Evangelie Gemeente Holland te Zaandam is een kerkgenootschap; haar kerkleiders worden conform de wet niet vermeld bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit een voorganger en eventuele oudsten.
• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling.

Vanaf uiterlijk 30 juni 2018 zullen een (verkorte) staat van baten en lasten over 2017 en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting worden gepubliceerd.

Cursus Bible "Basics" in Heiloo

Met deze vier bijeenkomsten in Heiloo willen wij u graag bekend maken met of verdieping geven aan het christelijk geloof. Het belangrijkste thema van deze cursus is hoe de Bijbel en de onderwerpen uit de Bijbel actueel en toepasbaar zijn op ons leven in deze tijd. Cursus bestaat uit de volgende bijeenkomsten:

Dinsdag 19 maart 2019:  De Bijbel, God de Vader en Jezus Christus. De Bijbel ligt aan de basis van het christelijke geloof. Tijdens de eerste cursus zal meer uitleg gegeven worden over de Bijbel en wat de Bijbel ons vertelt over God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

180219BijbelBasisHeiloo

Dinsdag 2 april 2019: De schepping, Gods plan en de zondeval. De Bijbel beschrijft de schepping en openbaart het plan van God voor de wereld. Kort na de schepping vindt de zondeval van de mens plaats. Maar wat houdt deze zondeval in en wat zijn de consequenties voor de mens en Gods plan?

Dinsdag 23 april 2019: Het reddingsplan van God. God voorzag in een reddingsplan om de zonde van de mens weg te nemen. Deze zonde veroorzaakte een onoverbrugbare kloof tussen de mens en zijn Schepper. Hoe werkt dat reddingsplan precies en hebben wij deze redding ook nodig?

Dinsdag 7 mei 2019: Gods plan voltooid. Als God een plan heeft, dan zal Hij dat ook volbrengen. De Bijbel vertelt ons wat het voltooide plan inhoudt, hoe dat tot stand gebracht zal worden en welke rol de mens daarin speelt.

Locatie en tijd :  Muziek & Dansschool, Het Veld 1, 1852 GG Heiloo om 20:00 uur.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de cursus.

© 2018 Evangelie Gemeente Holland