Elke zondag houden wij onze eredienst. Deze diensten bestaan uit zang, aanbidding en een prediking. Uiteraard is er na de dienst de gelegenheid om gezamenlijk na te praten en koffie of thee te drinken. Eén keer per maand houden wij gezamenlijk het avondmaal om het offer van onze Heer te gedenken. Wij hopen u daar een keer te mogen ontmoeten.

De dienst start om 10:00 uur en wordt gehouden in

Wijkcentrum Dirk Prins
A.G. Verbeekstraat 35
1501 RM Zaandam

25 december 2018 om 10:00 uur gezamenlijke Kerstdienst in Heiloo
Locatie:
Muziek & Dansschool
Het Veld 1
1852 GG Heiloo

 

© 2018 Evangelie Gemeente Holland