Bijbelstudie “Wie is Jezus” start op 28 maart 2023 in Alkmaar!

Toen Jezus op aarde wandelde was er veel discussie onder de Joden over Jezus. Ook na Zijn dood en opstanding zijn er veel theorieën over Jezus, Zijn positie en Zijn ware bediening. Tijdens deze Bijbelstudie staan wij uitgebreid stil bij Jezus zoals Hij beschreven wordt in de Bijbel.

Bijbelstudie “De geestelijke realiteit” start op 7 februari 2023 in Alkmaar!

De Bijbel vertelt uitgebreid over een geestelijke wereld, die niet zichtbaar is met menselijke ogen, maar een enorme invloed heeft op de mens en op deze wereld. Deze nieuwe Bijbelstudie reeks gaat over de geestelijke realiteit en de geestelijke strijd die in de Bijbel beschreven wordt.

Bijbelstudie “Het koninkrijk van God is nabij” start op 31 maart 2023 in Zaandam!

Bij Jezus stond de boodschap over de komst van het koninkrijk centraal. Hij gaf daar uitleg over door verschillende gelijkenissen en Zijn woorden gingen gepaard met tekenen, wonderen, genezingen en bevrijdingen. Het koninkrijk van God was blijkbaar nog niet gekomen, maar was met de komst van Jezus aanstaande.

Bijbelstudie “Wie is Jezus” start op 3 februari 2023 in Zaandam!

Toen Jezus op aarde wandelde was er veel discussie onder de Joden over Jezus. Ook na Zijn dood en opstanding zijn er veel theorieën over Jezus, Zijn positie en Zijn ware bediening. Tijdens deze Bijbelstudie staan wij uitgebreid stil bij Jezus zoals Hij beschreven wordt in de Bijbel.

Bijbelstudie: De reizen van Paulus start op 6 december in Alkmaar

Een geweldige opdracht werd hem toebedeeld om het woord te verkondigen. Het woord dat hij eerder had willen uitbannen. Hij heeft getrouw naar de opdracht van God gewandeld en heeft door zijn leven en brieven een geweldige boodschap aan ons nagelaten. Een boodschap van overgave, geloof, hoop en liefde.

Kom ook naar de Alpha Cursus in Heiloo!

Op dinsdag 4 oktober starten wij met de Alpha cursus in Heiloo.
De Alpha cursus bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waar je ontdekt wat het christelijke geloof inhoudt. Voor meer informatie kunt u ook kijken op alpha-cursus.nl.

Bijbelstudie “Het leven van Petrus” start op 6 september in Alkmaar

Door de verschillende evangeliën komen wij veel te weten van Petrus. Zijn toewijding, geloof en bereidheid om Jezus te volgen, maar ook momenten van ongeloof, hoogmoed en zelfgerichtheid. Deze voorbeelden zijn ook voor ons opgetekend in de Bijbel, zodat wij daarvan zouden leren.

Kom ook naar de Alpha Cursus in Zaandam!

Op vrijdag 9 september starten wij met de Alpha cursus in Zaandam.
De Alpha cursus bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waar je ontdekt wat het christelijke geloof inhoudt. Voor meer informatie kunt u ook kijken op alpha-cursus.nl.

Kom ook naar de Alpha Cursus in Alkmaar!

Op dinsdag 27 september starten wij met de Alpha cursus in Alkmaar.
De Alpha cursus bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waar je ontdekt wat het christelijke geloof inhoudt. Voor meer informatie kunt u ook kijken op alpha-cursus.nl.