Als fanatiek vervolger van de gemeente ging Paulus op weg naar Damascus om de leerlingen van Jezus gevangen te nemen, maar onderweg openbaarde Jezus zich aan hem in een stralend licht. Paulus sloeg acht op de woorden van Jezus. Hij bekeerde zich en liet zich dopen door Ananias in Damascus. Met deze woorden was Ananias naar Paulus gestuurd: “deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls; want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam”. 

Een geweldige opdracht werd hem toebedeeld om het woord te verkondigen. Het woord dat hij eerder had willen uitbannen. Hij heeft getrouw naar de opdracht van God gewandeld en heeft door zijn leven en brieven een geweldige boodschap aan ons nagelaten. Een boodschap van overgave, geloof, hoop en liefde.

Tijdens deze 3 Bijbelstudie avonden staan wij stil de (praktische) lessen die wij kunnen leren uit het leven en de reizen van Paulus.