De eerste volgelingen van Jezus werden discipelen genoemd. Zij waren geroepen door Jezus om samen met Hem te wandelen. Dit was een enorm voorrecht. Zij waren constant in Zijn aanwezigheid, kregen onderwijs van Hem en werden gebruikt om mee te bouwen aan Gods koninkrijk. Ook wij kunnen discipelen van Hem worden als wij Jezus aanvaarden in ons leven. Tijdens deze praktische en persoonlijke bijbelstudie gaan wij uitgebreid in op het discipelschap. Wat houdt het discipelschap precies in? Zijn daar voorwaarden aan verbonden en kunnen wij op dezelfde wijze gebruikt worden als de eerste discipelen? Deze en nog vele andere vragen zullen aan bod komen!