In de Bijbel wordt veel gesproken over het koninkrijk van God. De komst van dit koninkrijk werd aangekondigd door Johannes de Doper. Vanuit de woestijn in Judea zei hij tot de Joden: “bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij gekomen”. Veel Joden sloegen acht op zijn woorden, beleden hun zonden en lieten zich dopen.

Ook bij Jezus stond de boodschap over de komst van het koninkrijk centraal. Hij gaf daar uitleg over door verschillende gelijkenissen en Zijn woorden gingen gepaard met tekenen, wonderen, genezingen en bevrijdingen. Het koninkrijk van God was blijkbaar nog niet gekomen, maar was met de komst van Jezus aanstaande. In de Bijbel worden de mensen opgeroepen om in te gaan tot het koninkrijk, maar wat stelt dit koninkrijk precies voor en hoe kunnen wij toetreden?

 
Tijdens deze Bijbelstudie komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat is het koninkrijk van God
  • Waarom was het koninkrijk nog niet gekomen
  • Ingaan tot het koninkrijk
  • Verschillende principes van het koninkrijk (op basis van gelijkenissen)
  • Voltooiing van Gods plan (1000-jarig rijk)