Jongelingen worden moede en mat,
arendzelfs jonge mannen struikelen,
maar wie de HERE verwachten,
putten nieuwe kracht;
zij varen op met vleugelen als arenden;
zij lopen, maar worden niet moede;
zij wandelen, maar worden niet mat.

Evangelie Gemeente Holland