Discipelschap

Het Koninkrijk van God is nabij

Wie is Jezus?

Alpha cursus

Wat is Alpha? De plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. De plek waar alle verhalen samenkomen. Dat is Alpha. Schuif jij aan?

Reizen van Paulus

Leven van Petrus

De geestelijke realiteit

Geloven in een moderne tijd

Bijbel basics